vĐồng tin tức tài chính 365

App nội dung: quản thế nào?

2019-10-08 10:05
TTO - Ứng dụng di động (app) ngày càng trở thành một phần trong cuộc sống của đông đảo người dùng Việt Nam nhưng việc quản lý đang bị buông lỏng nghiêm trọng.

Xem thêm: mth.90740428080019102-oan-eht-nauq-gnud-ion-ppa/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“App nội dung: quản thế nào?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools