vĐồng tin tức tài chính 365

Chưa hết “Ngày độc thân”, chuẩn bị đến đợt mua sắm giá rẻ Black Friday

2019-11-12 14:35
Black Friday 2019 - sự kiện khuyến mại lớn trong năm - sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 29/11.

Xem thêm: vov.684779-yadirf-kcalb-er-aig-mas-aum-tod-ned-ib-nauhc-naht-cod-yagn-teh-auhc/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chưa hết “Ngày độc thân”, chuẩn bị đến đợt mua sắm giá rẻ Black Friday”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools