vĐồng tin tức tài chính 365

Hưng Yên dừng hoạt động 2 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

2019-11-24 20:20
Ngày 24/11, UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định yêu cầu dừng hoạt động sản xuất của 2 cơ sở do chưa hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường.

Xem thêm: lmth.698041/c8wTjgIG-do/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hưng Yên dừng hoạt động 2 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools