vĐồng tin tức tài chính 365

Thực phẩm Sao Ta (FMC): Doanh số tháng 10 đạt 18,45 triệu USD, bằng 95% cùng kỳ

2023-11-04 03:44
Thực phẩm Sao Ta (FMC): Doanh số tháng 10 đạt 18,45 triệu USD, bằng 95% cùng kỳ

Trong tháng 10, sản xuất tôm thành phẩm của FMC đạt 2.569 tấn, bằng 144% so cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông sản thành phẩm 133 tấn, bằng 135% cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 1.659 tấn, bằng 111% cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 137 tấn, bằng 67% cùng kỳ.

Theo đó, doanh số chung tháng 10 đạt 18,45 triệu USD, bằng 95% so với tháng 10/2022.

Vừa qua, HĐQT Sao Ta đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 17,5% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 1.030 tỷ đồng, về 4.870 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm 25% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 100 tỷ đồng, về 300 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2023, FMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.835 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 216 tỷ đồng, giảm 12,6% và lãi sau thuế đạt 194 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Như vậy, đến hết tháng 9, Sao Ta đã hoàn thành 79% mục tiêu doanh thu và 72% mục tiêu lợi nhuận năm đã điều chỉnh.

Về vùng nuôi tôm, Sao Ta cho biết khu nuôi cũ đang thu hoạch khoảng 80%, khu nuôi mới đã thu hoạch xong, dự kiến sẽ thả nuôi lại trong tháng 11.

Trong báo cáo của mình, SSI Research thông tin thêm vùng nuôi mới của FMC đã thu hoạch 2.000 tấn (tương đương 10% sản lượng cả năm), giúp giảm giá thành sản phẩm và tăng tỷ lệ cung ứng nội bộ. Sản lượng cung ứng thấp hơn một chút so với kỳ vọng của ban lãnh đạo, do tỷ lệ nuôi thành công thấp hơn kỳ vọng và thiếu tôm giống chất lượng cao. Theo ban lãnh đạo, tình hình đơn hàng mức cao sẽ được duy trì trong ít nhất 2 tháng tới nhờ mùa tiêu dùng cuối năm, nhu cầu tăng lên đối với các sản phẩm chế biến cao.

SSI ước tính trong năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ FMC sẽ lần lượt đạt 5.500 tỷ đồng (giảm 4% so với cùng kỳ) và 308 tỷ đồng (đi ngang so với cùng kỳ), thấp hơn một chút so với ước tính cũ của SSI (giảm 4% đối với doanh thu và giảm 7% đối với lợi nhuận sau thuế công ty mẹ) do tốc độ phục hồi giá bán chậm hơn dự kiến.

Trong năm 2024, nhóm phân tích kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của FMC lần lượt là 5.900 tỷ đồng (tăng 8%) và 369 tỷ đồng (tăng 20%). SSI kỳ vọng biên lợi nhuận gộp sẽ là 10,6% trong năm 2023 và 11,4% trong năm 2024, so với 11% trong năm 2022 do chi phí sản xuất từ khu vực nuôi mới thấp hơn so với các trang trại khác.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/11, cổ phiếu FMC tăng 1,51%, đạt 43.700 đồng/CP.

Xem thêm: lmth.541333tsop-yk-gnuc-59-gnab-dsu-ueirt-5481-tad-01-gnaht-os-hnaod-cmf-at-oas-mahp-cuht/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Thực phẩm Sao Ta (FMC): Doanh số tháng 10 đạt 18,45 triệu USD, bằng 95% cùng kỳ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools