vĐồng tin tức tài chính 365

Vietcombank Đăk Nông cùng FWD chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 2 tỷ đồng cho khách hàng

2023-11-11 04:57
(ĐTCK) Sáng ngày 08/11/2023, Vietcombank Đăk Nông phối hợp cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD) tổ chức thăm hỏi, động viên và chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng Trần Đỗ Quốc Thăng.

Xem thêm: lmth.166333tsop-gnah-hcahk-ohc-gnod-yt-2-noh-meih-oab-iol-neyuq-art-ihc-dwf-gnuc-gnon-kad-knabmocteiv/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Vietcombank Đăk Nông cùng FWD chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 2 tỷ đồng cho khách hàng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools