vĐồng tin tức tài chính 365

Người lao động được giảm 50% giá vé tàu hỏa

2020-11-04 16:17

Cụ thể, nhằm tri ân, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển bằng tàu hỏa trong năm 2021, ngành đường sắt giảm 30% đối với giá vé cá nhân và thân nhân gồm bố, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi của cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong ngành.

Đối với vé tập thể CBCNV và thân nhân, giảm 34% đối với đoàn từ 10 đến 50 người, giảm 38% đối với đoàn từ 51 đến 100 người và giảm 40% đối với đoàn từ 101 người trở lên.

Riêng đối với CBCNV thuộc Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, giảm 40% đối với vé cá nhân và thân nhân, giảm 44% đối với đoàn tập thể từ 10 đến 50 người, giảm 48% đối với đoàn tập thể từ 51 đến 100 người và giảm 50% đối với đoàn tập thể từ 101 người trở lên.

Chính sách được áp dụng đối với các đoàn tàu chạy trong khoảng thời gian: từ ngày 4-1 đến 3-2-2021, từ ngày 22-2 đến 28-4-2021, từ ngày 4-5 đến 31-5-2021, từ ngày 9-8 đến 31-8-2021 và từ ngày 6-9 đến 29-12-2021.

Xem thêm: lmth.350849-aoh-uat-ev-aig-05-maig-coud-gnod-oal-iougn/gnoht-oaig/iht-od/nv.olp

Comments:0 | Tags:No Tag

“Người lao động được giảm 50% giá vé tàu hỏa”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools