vĐồng tin tức tài chính 365

'Tiếp sức' người dân, doanh nghiệp vượt bão Covid-19

2020-11-15 05:51

Theo thống kê của UBND quận 7, trên địa bàn quận có 2.832 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, với số thuế ghi bộ là 162,1 tỉ đồng. Trong đó có 443 doanh nghiệp có đơn tạm ngưng kinh doanh, 416 doanh nghiệp giải thể. Đến nay có 57 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Đối với các hộ kinh doanh cá thể có 5.192 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng, với số thuế ghi bộ là 45,5 tỉ đồng trong số đó có 899 hộ kinh doanh có đơn tạm ngưng kinh doanh, 986 hộ nghỉ kinh doanh. Đến nay có 370 hộ hoạt động trở lại.
Trên địa bàn quận có 3 trung tâm thương mại lớn với 422/445 điểm kinh doanh bị ảnh hưởng. Tại 9 chợ có 1.294/2.370 điểm kinh doanh bị ảnh hưởng. Đến nay đa số điểm kinh doanh bị ảnh hưởng đã hoạt động lại.
Do các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 dẫn đến tổng số 11.223 người lao động bị mất việc. Trong đó, số lao động tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do ngừng việc là 8.207 người, số lao động nghỉ không lương là 3.016 người. Doanh nghiệp xin giãn, tạm dừng thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 56 doanh nghiệp, với 2.802 lao động.
'Tiếp sức' người dân, doanh nghiệp vượt bão Covid-19 - ảnh 1

Hàng trăm tỉ đồng đã được hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân

Ảnh: Đình Sơn

Trước những khó khăn của doanh nghiệp, người dân, người lao động, ông Hoàng Minh Tuấn Anh cho biết quận đã giải quyết gia hạn nộp thuế cho 1.369 doanh nghiệp đăng ký với số thuế ghi bộ là 208,43 tỉ đồng, gia hạn nộp tiền thuê đất cho 47 doanh nghiệp với số thuế là 106,81 tỉ đồng. Đối với hộ kinh doanh, quận cũng đã giải quyết gia hạn nộp thuế cho 2.414 hộ với số thuế ghi bộ là 28,58 tỉ đồng.
Về chính sách hỗ trợ hảo hiểm xã hội, quận đã xác nhận bảo lưu sổ bảo hiểm cho 10.027 lao động, xác nhận tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội cho 520 lao động, tổng quỹ lương giảm là hơn 1,5 tỉ đồng. Đồng thời xác nhận nghỉ không lương và tạm hoãn hợp đồng lao động cho 118 đơn vị với 1.998 lao động để thực hiện chính sách theo quy định.

Xem thêm: lmth.6284031-91-divoc-oab-touv-peihgn-hnaod-nad-iougn-cus-peit/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“'Tiếp sức' người dân, doanh nghiệp vượt bão Covid-19”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools