vĐồng tin tức tài chính 365

Không nên hạ giá bán cá tra sang Trung Quốc

2020-11-30 16:15
Đó là khuyến cáo của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) trước việc nhiều doanh nghiệp chào giá thấp khi xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc

Xem thêm: lmth.3301131-couq-gnurt-gnas-art-ac-nab-aig-ah-nen-gnohk/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Không nên hạ giá bán cá tra sang Trung Quốc”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools