vĐồng tin tức tài chính 365

Đọc báo cùng bạn 4-12: Siết lại chống Delta, phòng xa với Omicron

2021-12-04 07:37

TTO - Ngay sau khi họa sĩ Hà Huy Mười thông tin 'may mắn' mua lại được một tác phẩm từng nộp cho nhà trường khi còn là sinh viên, một số họa sĩ cũng lên tiếng đã vô tình gặp lại tác phẩm tốt nghiệp nộp cho trường nhưng lại 'lưu lạc' ngoài thị trường.

Xem thêm: mth.13061305040211202-norcimo-iov-ax-gnohp-atled-gnohc-ial-teis-21-4-nab-gnuc-oab-cod/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đọc báo cùng bạn 4-12: Siết lại chống Delta, phòng xa với Omicron”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools