vĐồng tin tức tài chính 365

GDP các năm 2010 - 2017 tăng bao nhiêu sau khi đánh giá lại?

2019-12-13 11:45
GDP các năm 2010 - 2017 tăng bao nhiêu sau khi đánh giá lại? Sau khi đánh giá lại, quy mô GDP tăng bình quân 25,4% trong giai đoạn 2010 - 2017.

Xem thêm: lmth.069515d-ial-aig-hnad-ihk-uas-ueihn-oab-gnat-7102--0102-man-cac-pdg/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Kinh tế

“GDP các năm 2010 - 2017 tăng bao nhiêu sau khi đánh giá lại?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools