vĐồng tin tức tài chính 365

Lệ Quyên ‘chịu chơi’ dát vàng toàn bộ đạo cụ sân khấu của liveshow

2019-12-19 16:45
Lệ Quyên ‘chịu chơi’ dát vàng toàn bộ đạo cụ sân khấu của liveshow Nhiều khán giả choáng trước mức độ chịu chi của “nữ hoàng phòng trà”.

Xem thêm: lmth.990715d-wohsevil-auc-uahk-nas-uc-oad-ob-naot-gnav-tad-iohc-uihc-neyuq-el/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Văn hóa - Giải trí

“Lệ Quyên ‘chịu chơi’ dát vàng toàn bộ đạo cụ sân khấu của liveshow”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools