vĐồng tin tức tài chính 365

Em bé đầu tiên được can thiệp chữa bệnh từ bào thai

2019-12-19 21:20
Em bé đầu tiên được can thiệp chữa bệnh từ bào thai Đây là trường hợp đầu tiên sinh con trong số 14 ca được mổ can thiệp y học bào thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Xem thêm: lmth.681715d-iaht-oab-ut-hneb-auhc-peiht-nac-coud-neit-uad-eb-me/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Sức khỏe

“Em bé đầu tiên được can thiệp chữa bệnh từ bào thai”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools