vĐồng tin tức tài chính 365

Thuốc Tamiflu được lùng sục, giá tăng từng giờ lên mức 'nghẹt thở'

2019-12-20 04:45
Thuốc Tamiflu được lùng sục, giá tăng từng giờ lên mức 'nghẹt thở' Bệnh nhân mắc cúm A tăng mạnh, thuốc Tamiflu được lùng sục, các hiệu thuốc lấy cớ hết hàng, đẩy giá tăng từng giờ đến "nghẹt thở".

Xem thêm: lmth.722715d-oht-tehgn-cum-nel-oig-gnut-gnat-aig-cus-gnul-coud-ulfimat-couht/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Sức khỏe

“Thuốc Tamiflu được lùng sục, giá tăng từng giờ lên mức 'nghẹt thở'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools