vĐồng tin tức tài chính 365

Nhà sản xuất: 'Chúng tôi xin lỗi, gửi Dustin Nguyễn 80 triệu đồng'

2019-12-20 09:20
Nhà sản xuất: 'Chúng tôi xin lỗi, gửi Dustin Nguyễn 80 triệu đồng' Nhà sản xuất của phim "Bóng đè" cho rằng họ không vi phạm luật khi gửi lời xin lỗi và chuyển 80 triệu đồng, tương ứng với 6 ngày làm việc của Dustin Nguyễn.

Xem thêm: lmth.622715d-gnod-ueirt-08-neyugn-nitsud-iug-iol-nix-iot-gnuhc-taux-nas-ahn/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Văn hóa - Giải trí

“Nhà sản xuất: 'Chúng tôi xin lỗi, gửi Dustin Nguyễn 80 triệu đồng'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools