vĐồng tin tức tài chính 365

Tổng thống Trump vừa bị luận tội, sóng gió lại nổi lên ở chính trường Mỹ

2019-12-20 11:45
Tổng thống Trump vừa bị luận tội, sóng gió lại nổi lên ở chính trường Mỹ Vài giờ sau khi ông Trump bị luận tội, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tiếp tục tranh cãi về việc khi nào và làm thế nào để tiến hành phiên tòa tại Thượng viện.

Xem thêm: lmth.072715d-ym-gnourt-hnihc-o-nel-ion-ial-oig-gnos-iot-naul-ib-auv-pmurt-gnoht-gnot/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thế giới

“Tổng thống Trump vừa bị luận tội, sóng gió lại nổi lên ở chính trường Mỹ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools