vĐồng tin tức tài chính 365

Công ty Điện lực Điện Biên: Hành trình đưa điện về thôn bản vùng cao huyện Mường Nhé

2019-12-20 11:45
Công ty Điện lực Điện Biên: Hành trình đưa điện về thôn bản vùng cao huyện Mường Nhé Chiều tối ngày 19/12/2019, tại bản Hua Sin 2, Chung Chải, Mường Nhé, Công ty ĐL Điện Biên đã tổ chức đóng điện công trình cấp điện cho 15 điểm bản thuộc đề án 79 ổn định dân cư trên địa bàn các xã thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Xem thêm: lmth.372715d-ehn-gnoum-neyuh-oac-gnuv-nab-noht-ev-neid-aud-hnirt-hnah-neib-neid-cul-neid-yt-gnoc/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Doanh nghiệp - Doanh nhân

“Công ty Điện lực Điện Biên: Hành trình đưa điện về thôn bản vùng cao huyện Mường Nhé”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools