vĐồng tin tức tài chính 365

Moody’s hạ tín nhiệm, 18 ngân hàng Việt có chịu tác động?

2019-12-20 16:45
Moody’s hạ tín nhiệm, 18 ngân hàng Việt có chịu tác động? 18 ngân hàng Việt Nam như Agribank, BIDV, HDBank, Lienvietpostbank, MBBank ... vừa bị Moody's hạ bậc xếp hạng triển vọng tín nhiệm.

Xem thêm: lmth.473715d-gnod-cat-uihc-oc-teiv-gnah-nagn-81-meihn-nit-ah-sydoom/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Kinh tế

“Moody’s hạ tín nhiệm, 18 ngân hàng Việt có chịu tác động?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools