vĐồng tin tức tài chính 365

Tổng thống Trump giới thiệu nhân vật Dân chủ chuyển sang đảng Cộng hòa

2019-12-20 16:45
Tổng thống Trump giới thiệu nhân vật Dân chủ chuyển sang đảng Cộng hòa Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/12 giới thiệu nhà lập pháp đảng Dân chủ phản đối luận tội Tổng thống, chuyển sang đảng Cộng hòa.

Xem thêm: lmth.073715d-aoh-gnoc-gnad-gnas-neyuhc-uhc-nad-tav-nahn-ueiht-ioig-pmurt-gnoht-gnot/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thế giới

“Tổng thống Trump giới thiệu nhân vật Dân chủ chuyển sang đảng Cộng hòa”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools