vĐồng tin tức tài chính 365

Nóng lên toàn cầu và hệ lụy khủng khiếp mà con người phải đối mặt

2019-12-20 16:45
Nóng lên toàn cầu và hệ lụy khủng khiếp mà con người phải đối mặt Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang được quan sát thấy ở khắp mọi nơi trên thế giới, đe dọa tới cuộc sống của hàng tỷ người trên hành tinh xanh.

Xem thêm: lmth.961715d-tam-iod-iahp-iougn-noc-am-peihk-gnuhk-yul-eh-av-uac-naot-nel-gnon/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thế giới

“Nóng lên toàn cầu và hệ lụy khủng khiếp mà con người phải đối mặt”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools