vĐồng tin tức tài chính 365

Doanh thu tiêu thụ tháng 11 của TNG tăng 10% so với cùng kỳ

2023-12-01 17:06

Lũy kế doanh thu 11 tháng đầu năm 2023, Công ty đạt 6.563 tỷ đồng tăng 228 tỷ đồng tương ứng tăng 3,6% so với cùng kỳ, hoàn thành 97% kế hoạch năm.

Năm 2023, do xu thế suy thoái, những biến động bất ngờ về xã hội, chính trị đã tạo ra không ít thách thức cho nền kinh tế toàn cầu, ngành dệt may Việt Nam năm 2023 được dự báo tăng trưởng thấp hơn những năm qua.

Trước diễn biến của thị trường ngành may với nhận định nhiều khó khăn và tiềm ẩn rủi ro hơn, ĐHCĐ TNG đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu là 6.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 299 tỷ đồng, tăng 2,73% so với năm 2022, chi cổ tức tổi thiểu đạt 16%, trong đó 8% cổ phiếu, 8% tiền mặt.

Xem thêm: lmth.840533tsop-yk-gnuc-iov-os-01-gnat-gnt-auc-11-gnaht-uht-ueit-uht-hnaod/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Doanh thu tiêu thụ tháng 11 của TNG tăng 10% so với cùng kỳ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools