vĐồng tin tức tài chính 365

Triển lãm hàng trăm sản phẩm tiêu biểu của TPHCM

2023-12-20 07:09

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ triển lãm sản phẩm ngành lương thực thực phẩm năm 2023, sẽ có các chương trình hội thảo chuyên đề, các buổi giao lưu kết nối gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đối tác trong và ngoài nước với chủ đề “ESG - Tiêu chuẩn xanh cho ngành lương thực, thực phẩm” vào ngày 20/12/2023. 

Buổi hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ngành lương thực, thực phẩm tiếp cận với xu hướng xanh hóa thông qua việc cải thiện chỉ số ESG trong quá trình sản xuất. Góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các sản phẩm xuất khẩu chủ lực mới, có chất lượng tốt, có lợi thế cạnh tranh làm nền tảng xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đồng thời giúp doanh nghiệp thành phố tham gia vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Xem thêm: lmth.8608051a-mchpt-auc-ueib-ueit-mahp-nas-mart-gnah-mal-neirt/nv.moc.enilnounuhp.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“ Triển lãm hàng trăm sản phẩm tiêu biểu của TPHCM ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools