vĐồng tin tức tài chính 365

Người dân Đà Nẵng hoang mang vì văn bản giả mạo kết quả xét nghiệm Covid-19

2020-12-02 22:04
Chiều 2.12, nhiều tài khoản mạng xã hội tại Đà Nẵng đồng loạt 'được chia sẻ' một văn bản giả mạo kết quả xét nghiệm Covid-19.

Xem thêm: lmth.7802131-91-divoc-meihgn-tex-auq-tek-oam-aig-nab-nav-iv-gnam-gnaoh-gnan-ad-nad-iougn/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Người dân Đà Nẵng hoang mang vì văn bản giả mạo kết quả xét nghiệm Covid-19”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools