vĐồng tin tức tài chính 365

Triệt phá đường dây làm giả thẻ căn cước quy mô toàn quốc

2020-12-27 06:38
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an H.Thống Nhất triệt phá đường dây làm giả thẻ căn cước quy mô toàn quốc.

Xem thêm: lmth.6402231-couq-naot-om-yuq-couc-nac-eht-aig-mal-yad-gnoud-ahp-teirt/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Triệt phá đường dây làm giả thẻ căn cước quy mô toàn quốc”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools