vĐồng tin tức tài chính 365

Giải mã ý nghĩa chậu hoa hình rồng "siêu to khổng lồ" có giá gần 1 tỉ đồng

2020-01-07 19:10
Chậu hoa hình rồng dài 8m, nặng 9 tấn gồm 5 cây đào thuộc hàng quý hiếm, đang được trả giá lên đến g

Xem thêm: odl.499677-gnod-it-1-nag-aig-oc-ol-gnohk-ot-ueis-gnor-hnih-aoh-uahc-aihgn-y-am-iaig/ahp-mahk-oediv/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giải mã ý nghĩa chậu hoa hình rồng "siêu to khổng lồ" có giá gần 1 tỉ đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools