vĐồng tin tức tài chính 365

Bưởi Diễn giá “khủng” đón Tết Nguyên đán đổ bộ “vương quốc trái cây”

2020-01-07 19:10
Hơn 70 chậu bưởi Diễn từ miền Bắc đã được tập kết về chuẩn bị bán cho khách hàng miền Tây chơi Tết N

Xem thêm: odl.359677-yac-iart-couq-gnouv-ob-od-nad-neyugn-tet-nod-gnuhk-aig-neid-ioub/gnourt-iht/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bưởi Diễn giá “khủng” đón Tết Nguyên đán đổ bộ “vương quốc trái cây””0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools