vĐồng tin tức tài chính 365

Những hành vi nào hoạt động thừa phát lại không được thực hiện?

2020-01-11 19:15
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Xem thêm: odl.579777-neih-cuht-coud-gnohk-ial-tahp-auht-gnod-taoh-oan-iv-hnah-gnuhn/taul-pahp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Những hành vi nào hoạt động thừa phát lại không được thực hiện?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools