vĐồng tin tức tài chính 365

Hàng ngàn doanh nghiệp bất động sản giải thể, dừng hoạt động

2020-01-11 19:05
Những khó khăn về thủ tục, ách tắc không thể triển khai dự án khiến hàng loạt doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn, thậm chí phá sản. 

Xem thêm: lmth.6980711-gnod-taoh-gnud-eht-iaig-nas-gnod-tab-peihgn-hnao-nagn-gnah/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hàng ngàn doanh nghiệp bất động sản giải thể, dừng hoạt động”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools