vĐồng tin tức tài chính 365

4 tháng học tập bên trời Tây, bé Tỏi về nhà ăn Tết khiến Kỳ Hân cũng bất ngờ vì con trai trưởng thành thấy rõ

2020-01-18 15:00
Người hâm mộ bất ngờ với sự thay đổi vẻ ngoài của bé Tỏi, còn Kỳ Hân cũng hạnh phúc vì con trai chững chạc, trưởng thành thấy rõ sau 4 tháng sinh sống, học tập ở Czech.

Xem thêm: lmth.170524-n-or-yaht-hnaht-gnourt-iart-noc-iv-ogn-tab-gnuc-nah-yk-neihk-tet-na-ahn-ev-iot-eb-yat-iort-neb-pat-coh-gnaht-4/mem-gnan-yk/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“4 tháng học tập bên trời Tây, bé Tỏi về nhà ăn Tết khiến Kỳ Hân cũng bất ngờ vì con trai trưởng thành thấy rõ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools