vĐồng tin tức tài chính 365

Uống thuốc nuốt luôn vỏ, xỉa răng nuốt luôn tăm, cụ ông suýt chết ngày cuối năm

2020-01-18 15:00
Đã điều trị tại một bệnh viện nhưng cụ ông cứ liên tục khó thở và ho. Khi gia đình đưa đi kiểm tra tại một nơi khác, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có 2 dị vật nguy hiểm ở phổi.

Xem thêm: lmth.470524-n-man-iouc-yagn-tehc-tyus-gno-uc-mat-noul-toun-gnar-aix-ov-noul-toun-couht-gnou/eohk-cus/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Uống thuốc nuốt luôn vỏ, xỉa răng nuốt luôn tăm, cụ ông suýt chết ngày cuối năm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools