vĐồng tin tức tài chính 365

Từng yêu nhau 9 năm Quyền Linh giờ ở nhà to, Trịnh Kim Chi được chồng tặng biệt thự 200m2

2020-01-18 15:00
Trịnh Kim Chi khẳng định tình cảm 9 năm giữa cô và Quyền Linh là mối tình rất đẹp, hiện 2 người đã có 2 tổ ấm riêng vô cùng hạnh phúc.

Xem thêm: lmth.370524-n-2m002-uht-teib-gnat-gnohc-coud-ihc-mik-hnirt-ot-ahn-o-oig-hnil-neyuq-man-9-uahn-uey-gnut/hna/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Từng yêu nhau 9 năm Quyền Linh giờ ở nhà to, Trịnh Kim Chi được chồng tặng biệt thự 200m2”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools