vĐồng tin tức tài chính 365

Năm 2023, FPT đạt 9.203 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

2024-01-19 10:39

Như vậy, FPT đã hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.470 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8%, EPS (Earning Per Share) đạt 4.666 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 21,3% so với năm trước.

Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 60% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 31.449 tỷ đồng và 4.161 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 22,1% và 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023 mang ý nghĩa lịch sử với FPT khi doanh thu từ Dịch vụ CNTT tại nước ngoài chính thức vượt mốc 1 tỷ đô, đạt 24.288 tỷ đồng, tăng 28,4%, lợi nhuận trước thuế đạt 3.782 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản, bất chấp sự mất giá của đồng Yên, vẫn giữ được đà tăng trưởng cao 43,4% so với cùng kỳ. Tăng trưởng này đến từ nhu cầu chi tiêu lớn cho công nghệ thông tin, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số. Mới đây nhất, vào ngày 16/12, Công ty cũng đã ký hai thỏa thuận hợp tác với hai doanh nghiệp Nhật Bản là Yamato Holdings - Doanh nghiệp về lĩnh vực lưu thông hàng hóa lớn của Nhật Bản và TradeWaltz - Doanh nghiệp sở hữu nền tảng tương tác thông tin thương mại hàng đầu Nhật Bản.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong năm 2023 đạt 10.425 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics...

Công ty cũng ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, với doanh thu ký mới đạt 29.717 tỷ đồng, tăng trưởng 37,6% do với cùng kỳ. Trong đó có 37 dự án với quy mô trên 5 triệu USD, cho thấy sự chuyển dịch trọng tâm rõ ràng hơn sang các đơn hàng lớn, khẳng định sự hiệu quả của chiến lược “săn cá voi” của FPT.

Dịch vụ Viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 15.186 tỷ đồng, tăng trưởng 8,8% và LNTT đạt 2.895 tỷ đồng, tăng 15,4%.

Nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng Giáo dục của FPT tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6.159 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT đã có mức tăng mạnh hơn 47% trong năm 2023, từ mức 65.340 đồng lên 96.100 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm 2024, cổ phiếu này giằng co trong biên độ hẹp. Chốt phiên 18/1, cổ phiếu FPT đứng ở mức 95.600 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm: lmth.050833tsop-euht-court-nauhn-iol-gnod-yt-3029-tad-tpf-3202-man/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Năm 2023, FPT đạt 9.203 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools