vĐồng tin tức tài chính 365

Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

2024-01-19 10:39
(ĐTCK) Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 15 - 18/1/2024 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Xem thêm: lmth.250833tsop-ar-ed-hnirt-gnouhc-gnud-ion-ob-naot-hnaht-naoh-vx-aohk-ioh-couq-5-uht-nal-gnouht-tab-poh-yk/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools