vĐồng tin tức tài chính 365

Doanh nghiệp sử dụng trang thông tin điện tử trái phép bị phạt 10 triệu đồng

2023-02-22 12:57

Trước đó, Sở TT&TT tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về thông tin điện tử đối với Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh (là doanh nghiệp quản lý, đăng ký, sử dụng Trang thông tin điện tử tổng hợp với tên miền http://tinthuysan.net/ và http://tinthuysan.vn/)

Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp (Giấy phép số 03/GP-TTĐT ngày 25/6/2019) với phạm vi cung cấp trên trang thông tin điện tử tại tên miền http://tinthuysan.vn.

Doanh nghiệp sử dụng trang thông tin điện tử trái phép bị phạt 10 triệu đồng

Trụ sở Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai phát hiện Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh đang sử dụng đồng thời 2 tên miền gồm: http://tinthuysan.net và http://tinthuysan.vn. Điều này là không đúng với giấy phép đã được cơ quan chức năng cấp. Ngoài ra, trên trang thông tin điện tử tổng hợp không cung cấp đầy đủ thông tin về tên của tổ chức quản lý trang thông tin điện tử, tên cơ quan chủ quản (nếu có), tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử.

Ngay sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã chấn chỉnh, nhắc nhở, yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh dừng sử dụng, gỡ bỏ ngay tên miền http://tinthuysan.net; yêu cầu công ty chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về thông tin điện tử.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh số tiền 10 triệu đồng; đồng thời, báo cáo Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

 

Xem thêm: lmth.834405-gnod-ueirt-01-tahp-ib-pehp-iart-ut-neid-nit-gnoht-gnart-gnud-us-peihgn-hnaod/peihgn-hnaod/hnaod-hnik/nv.ylgnoc

Comments:0 | Tags:No Tag

“Doanh nghiệp sử dụng trang thông tin điện tử trái phép bị phạt 10 triệu đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools