vĐồng tin tức tài chính 365

'Thủ phủ' thanh long Bình Thuận họp khẩn đối phó dịch cúm Corona

2020-02-01 19:05
Do ảnh hưởng của dịch cúm viêm phổi Corona chủng mới từ Trung Quốc, hàng loạt cửa khẩu biên giới phía bắc giáp Trung Quốc bị đóng cửa. Do vậy, thanh long Bình Thuận nói chung và của Việt Nam nói riêng đang dồn ứ.

Xem thêm: lmth.6337711-anoroc-muc-hcid-ohp-iod-nahk-poh-nauht-hnib-gnol-hnaht-uhp-uht/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“'Thủ phủ' thanh long Bình Thuận họp khẩn đối phó dịch cúm Corona”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools