vĐồng tin tức tài chính 365

Giá heo hơi ngày 1.2: Công ty lớn giảm giá

2020-02-01 19:05
Sáng ngày đầu tháng (1.2), một số “ông lớn” chăn nuôi điều chỉnh giá heo hơi giảm khiến thị trường heo hơi chững lại, giảm nhẹ.

Xem thêm: lmth.9527711-aig-maig-nol-yt-gnoc-21-yagn-ioh-oeh-aig/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giá heo hơi ngày 1.2: Công ty lớn giảm giá”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools