vĐồng tin tức tài chính 365

Phòng chống virus Corona: Khuyến khích thương nhân ưu tiên sản xuất khẩu trang

2020-02-01 19:10
Bộ Công Thương khuyến cáo thương nhân ưu tiên trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu phòng chống dịch v

Xem thêm: odl.416187-gnart-uahk-taux-nas-neit-uu-nahn-gnouht-hcihk-neyuhk-anoroc-suriv-gnohc-gnohp/nahn-hnaod-peihgn-hnaod/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Phòng chống virus Corona: Khuyến khích thương nhân ưu tiên sản xuất khẩu trang”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools