vĐồng tin tức tài chính 365

Không để doanh nghiệp lợi dụng dịch virus Corona để ép giá nông dân

2020-02-01 19:10
Trước tình trạng một số nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng hiện tượng này

Xem thêm: odl.816187-nad-gnon-aig-pe-ed-anoroc-suriv-hcid-gnud-iol-peihgn-hnaod-ed-gnohk/et-hnik/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Không để doanh nghiệp lợi dụng dịch virus Corona để ép giá nông dân”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools