vĐồng tin tức tài chính 365

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (SJS – HoSE)

2023-02-24 04:22

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 18, toà nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm: lmth.247513tsop-esoh-sjs-ad-gnos-peihgn-gnoc-uhk-av-iht-od-neirt-tahp-ut-uad-pctc/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (SJS – HoSE)”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools