vĐồng tin tức tài chính 365

Ngày vía Thần Tài: Người dân đeo khẩu trang xếp hàng chờ đến lượt mua vàng

2020-02-03 14:41
VOV.VN -Không ngoài dự đoán, ngày Vía Thần Tài năm 2020, nhiều người dậy từ sáng sớm xếp hàng mua vàng cầu may.

Xem thêm: vov.9785001-gnav-aum-toul-ned-ohc-gnah-pex-gnart-uahk-oed-nad-iougn-iat-naht-aiv-yagn/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ngày vía Thần Tài: Người dân đeo khẩu trang xếp hàng chờ đến lượt mua vàng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools