vĐồng tin tức tài chính 365

Viết tin đồn thất thiệt về virus Corona lên bảng tin tổ dân phố, người phụ nữ bị công an mời lên làm việc

2020-02-05 20:05
Đến 16h ngày 5/2, trên địa bàn thủ đô không có trường hợp nào dương tính với virus corona.

Xem thêm: lmth.478624-n-ceiv-mal-nel-iom-na-gnoc-ib-un-uhp-iougn-ohp-nad-ot-nit-gnab-nel-anoroc-suriv-ev-teiht-taht-nod-nit-teiv/us-ioht/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Viết tin đồn thất thiệt về virus Corona lên bảng tin tổ dân phố, người phụ nữ bị công an mời lên làm việc”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools