vĐồng tin tức tài chính 365

Kinh tế Nga ra sao khi đóng cửa biên giới với Trung Quốc

2020-02-05 20:15

Chính phủ Nga tuần trước khẳng định lệnh đóng cửa chỉ ảnh hưởng đến dòng chảy người, chứ không phải hàng hóa nhưng thực tế có thể không như vậy.

Xem thêm: lmth.4760504-couq-gnurt-iov-ioig-neib-auc-gnod-ihk-oas-ar-agn-et-hnik/hnaod-hnik/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Kinh tế Nga ra sao khi đóng cửa biên giới với Trung Quốc”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools