vĐồng tin tức tài chính 365

Cửa khẩu Hữu Nghị thông quan trở lại

2020-02-05 20:15

Sau nhiều ngày chờ đợi, những container đầu tiên chở nông sản đã được thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ 14h ngày 5/2.

Xem thêm: lmth.1880504-ial-ort-nauq-gnoht-ihgn-uuh-uahk-auc/hnaod-hnik/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cửa khẩu Hữu Nghị thông quan trở lại”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools