vĐồng tin tức tài chính 365

Đâm chết người do mâu thuẫn trong giành quyền xóc bầu cua

2020-02-06 22:00
Do mâu thuẫn trong việc tranh giành quyền xóc cái sòng bầu cua, nam thanh niên ở Quảng Nam đã đâm một người từ vong, một người bị thương, và đã bị bắt giữ sau khi bỏ trốn.

Xem thêm: lmth.2549711-auc-uab-cox-neyuq-hnaig-gnort-nauht-uam-od-iougn-tehc-mad/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đâm chết người do mâu thuẫn trong giành quyền xóc bầu cua”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools