vĐồng tin tức tài chính 365

Phú Yên: Điều tra vụ ném chất bẩn vào nhà riêng của Trưởng trại giam Xuân Phước

2020-02-06 22:00
Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đang điều trạ vụ kẻ xấu ném chất bẩn vào nhà riêng của Trưởng trại giam Xuân Phước (Bộ Công an)

Xem thêm: lmth.3159711-couhp-naux-maig-iart-gnourt-auc-gneir-ahn-oav-nab-tahc-men-uv-art-ueid-ney-uhp/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Phú Yên: Điều tra vụ ném chất bẩn vào nhà riêng của Trưởng trại giam Xuân Phước”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools