vĐồng tin tức tài chính 365

Công tác chuẩn bị cho ‘Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ’ đang được triển khai tích cực

2020-02-06 22:00

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh ASEAN - Mỹ đang được các nước thành viên ASEAN và Mỹ triển khai tích cực.

Xem thêm: lmth.2359711-cuc-hcit-iahk-neirt-coud-gnad-ym-naesa-hnid-gnouht-ohc-ib-nauhc-cat-gnoc/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Công tác chuẩn bị cho ‘Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ’ đang được triển khai tích cực”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools