vĐồng tin tức tài chính 365

Nạn nhân rơi từ tầng cao chung cư từng bị trầm cảm, để lại thư tuyệt mệnh

2020-02-06 22:00
Cơ quan chức năng xác định nữ nạn nhân rơi từ tầng 20 chung cư Golden Palm từng bị trầm cảm. Trước khi tự tử, nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh cho gia đình.

Xem thêm: lmth.6059711-hnem-teyut-uht-ial-ed-mac-mart-ib-gnut-uc-gnuhc-oac-gnat-ut-ior-nahn-nan/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nạn nhân rơi từ tầng cao chung cư từng bị trầm cảm, để lại thư tuyệt mệnh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools