vĐồng tin tức tài chính 365

Cập nhật virus corona ngày 7/2: Đã có 636 người chết, đau xót bác sĩ cảnh báo sớm về dịch bệnh qua đời ở tuổi 34

2020-02-07 08:35
Cập nhật virus corona ngày 7/2: Đã có 636 người chết, đau xót bác sĩ cảnh báo sớm về dịch bệnh qua đời ở tuổi 34Đêm hôm qua trên mạng xã hội chia sẻ sự tiếc thương trước cái chết của bác sĩ người Trung Quốc là 1 trong những người đầu tiên cảnh báo về bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra.

Xem thêm: nhc.76194757070200202-43-iout-o-iod-auq-hneb-hcid-ev-mos-oab-hnac-is-cab-tox-uad-tehc-iougn-636-oc-ad-2-7-yagn-anoroc-suriv-tahn-pac/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cập nhật virus corona ngày 7/2: Đã có 636 người chết, đau xót bác sĩ cảnh báo sớm về dịch bệnh qua đời ở tuổi 34”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools