vĐồng tin tức tài chính 365

Các giáo sư Nhật Bản: Số người nhiễm virus corona ngày một tăng nhưng tỷ lệ tử vong sẽ giảm dần, 2019-nCoV có thể sẽ trở

2020-02-07 08:35
Các giáo sư Nhật Bản: Số người nhiễm virus corona ngày một tăng nhưng tỷ lệ tử vong sẽ giảm dần, 2019-nCoV có thể sẽ trở thành bệnh cúm theo mùa thông thườngKhi tổng số ca được xác nhận đã nhiễm virus corona tăng lên hơn 28.000 vào ngày 6/2, thì các chuyên gia đưa ra cảnh báo đây rằng đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì dịch bệnh lần này có một số điểm tương đồng với sự bùng phát của dịch cúm lợn ở thập kỷ trước.

Xem thêm: nhc.54715657160200202-gnouht-gnoht-aum-oeht-muc-hneb-hnaht-ort-es-eht-oc-vocn-9102-nad-maig-es-gnov-ut-el-yt-gnuhn-gnat-tom-yagn-anoroc-suriv-meihn-iougn-os-nab-tahn-us-oaig-cac/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Các giáo sư Nhật Bản: Số người nhiễm virus corona ngày một tăng nhưng tỷ lệ tử vong sẽ giảm dần, 2019-nCoV có thể sẽ trở”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools