vĐồng tin tức tài chính 365

9 bộ phim xuất sắc nhất Oscar 92

2020-02-10 00:55
Trong số 9 tác phẩm tranh giải Phim truyện xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 92, "Joker" của đạo diễn Todd Phillips dẫn đầu về số lượng đề cử.

Xem thêm: lmth.561741/8CeqxOWh1Bs/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“9 bộ phim xuất sắc nhất Oscar 92”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools