vĐồng tin tức tài chính 365

WHO tuyên bố các biện pháp phòng dịch ở Trung Quốc đang hiệu quả

2020-02-10 01:16
TTO - Giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Mike Ryan, nhận định số ca nhiễm mới trong và ngoài Hồ Bắc đã giảm trong 4 ngày qua, cho thấy hiệu quả của công tác ngăn chặn dịch bệnh.

Xem thêm: mth.40634233290200202-auq-ueih-gnad-couq-gnurt-o-hcid-gnohp-pahp-neib-cac-ob-neyut-ohw/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“WHO tuyên bố các biện pháp phòng dịch ở Trung Quốc đang hiệu quả”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools